Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich


Piotr Witos

Kancelaria Komornicza


57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Sienkiewicza 7


tel. / fax. 74-81-56-777

e-mail: zabkowice.witos@komornik.pl


zabkowice.slaskie.witos@komornikid.pl


Kancelaria czynna:


poniedziałek - czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30 - 15:00


Rachunek bankowy:


BGŻ SA O/ Ząbkowice Śląskie


29-2030-0045-1110-0000-0273-2170


kod SWIFT banku dla wpłat z zagranicy PPABPLPK

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, do którego zadań należy:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.