Wnioski do pobrania

Pliki do pobrania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos
udostępnia szablony wniosków celem właściwego przygotowania się do wizyty w kancelarii.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (vide: przepis art. 776 i art. 797 kpc).
Ważne jest, aby we wniosku egzekucyjnym podać jak najwięcej informacji identyfikujących dłużnika oraz wskazać sposób egzekucji i majątek dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja.
Informacjami identyfikującymi dłużnika (oprócz imienia i nazwiska bądź nazwy) są:
a) w przypadku osób fizycznych: adres zamieszkania, numery PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer dowodu osobistego; jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą również numer REGON i adres prowadzenia działalności gospodarczej;
b) w przypadku osób prawnych: adres spółki, numery NIP, KRS i REGON oraz forma spółki.
Art. 8012 KPC. Zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.
Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku i wyjaśnień nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. | POBIERZ WNIOSEK |

Oto przykłady właściwego wypełnienia wniosku:
  1. Wniosek egzekucyjny KM
  2. Wniosek egzekucyjny KMP

Wniosek egzekucyjny KM GKM PDF

Wniosek egzekucyjny KM GKM

Wybór komornika PDF

Wniosek wierzyciela o wyborze komornika

Poszukiwanie majątku PDF

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Postępowanie zabezpieczające PDF

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

Świadczenia alimentacyjne PDF

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych KMP

Świadczenia alimentacyjne podwyżka PDF

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych KMP - podwyżka, zmiana

Zaświadczenie alimenty PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia – alimenty

Wniosek egzekucyjny KM DOC

Wniosek egzekucyjny KM

Wybór komornika DOC

Wniosek wierzyciela o wyborze komornika

Poszukiwanie majątku DOC

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Postępowanie zabezpieczające DOC

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

Świadczenia alimentacyjne DOC

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych KMP

Świadczenia alimentacyjne podwyżka DOC

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych KMP - podwyżka, zmiana

Zaświadczenie alimenty DOC

Wniosek o wydanie zaświadczenia – alimenty

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos

Kontakt z Kancelarią:

ul. Sienkiewicza 7
57-200 Ząbkowice Śląskie

74 815 67 77

zabkowice.witos@komornik.pl

komornikzabkowice.pl

BGŻ SA O/ Ząbkowice Śląskie:
29 2030 0045 1110 0000 0273 2170
      kod SWIFT PPABPLPK

Formularz kontaktowy

Licytacje komornicze