Kancelaria Komornicza

kancelaria komornicza Piotr Witos

Kancelaria

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos została utworzona w czerwcu 2013 roku i mieści się przy ul. Sienkiewicza 7 w Ząbkowicach Śląskich.
Nowoczesna kancelaria komornicza, która korzysta z elektronicznych dostępów do:
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), OGNIVO, Księgi Wieczystej, ZUS-PUE, EPU, KRS, GEODEZJI. Umożliwa szybkie ustalenie niezbędnych danych o dłużnikach.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję
z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Jeżeli wierzyciel dokona wyboru komornika w trybie rzeczonego przepisu, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8012 KPC. Zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.
Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku i wyjaśnień nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Formularz kontaktowy

Licytacje komornicze